Екип

Водещ адвокат, чиито правни услуги „Л & М Партнер” ООД използва е адв. Добромир Лалев.

Адвокат Добромир Лалев е роден през 1976 г. в гр. София.
Завършва средното си образование в І-во СОУ „Пенчо Славейков”, гр. София.
През 2000 г. завършва специалността „Право” в Софийския Университет „Св. Климент Охридски” като магистър по право. След успешно положен изпит през 2001 г. придобива правоспособност да упражнява адвокатската професия, когато е и вписан като пълноправен член на Софийската Адвокатска Колегия.
За периода 2001-2003 г. преминава специализация по немски език и немско право в Университет Хумболдт, Берлин.

Професионалната кариера на адв. Добромир Лалев започва през 1997 г. като стажант в адвокатска кантора и дружество за посредничество при сделки с недвижими имоти.
От октомври, 2001 г до ноември, 2004 г е адвокат на B & H Real Estate, гр. София.
От ноември, 2004г. до юни, 2007 г. работи като адвокат в Адвокатска кантора „Ташева и съдружници”, гр. София.
От юни, 2007 г. до май 2009 г., извършва дейност като адвокат на свободна практика.
От май, 2009 г. до момента извършва адвокатски услуги и за дружеството
Л & М Партнер ООД.

Адв. Добромир Лалев е участвал като лектор на следните теми и семинари:

  • „Прилагане на СИДДО в България” на семинар, организиран пред регионалните организации в Пловдив и Варна на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България през 2005 г.
  • „Прилагане на СИДДО в България” на семинар, организиран пред Германо-българската индустриална търговска камара през 2005 г.
  • „Възможности за саниране на сградите в България” на семинар-изложение „Имоти” през 2006 г. в Интер ЕкспоЦентър.
  • „Социално и здравно осигуряяване на чужденците в България” на семинар, организиран пред регионалната организация във Варна на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България през 2006 г.
  • „Правото на собственост в България” - лекция пред Германо-български инвестиционен форум, проведен в хотел Даунтаун, гр. София през 2007 г. 
Консултантско дружество "Л & М Партнер" ООД

София 1527; Бул. Васил Левски 112, партер
Тел.факс: +359 2 943 58 23; Моб: + 359 897 992 622
E-mail: office@lmpartner.eu