Счетоводни и одиторски услуги

Дружеството Л & М Партнер ООД разполага с екип от дипломирани и квалифицирани счетоводители, експерт-счетоводители и одитори, разполагащи с богат опит при обслужването на местни и чуждестранни корпоративни и други клиенти. 
Консултантско дружество "Л & М Партнер" ООД

София 1527; Бул. Васил Левски 112, партер
Тел.факс: +359 2 943 58 23; Моб: + 359 897 992 622
E-mail: office@lmpartner.eu