Клиенти

Нашите клиенти са предимно компании, както български, така и с чуждестранно участие, които заемат трайни позиции в съответната сфера на своята дейност в страната и чужбина.

Това са бързо развиващи се организации, които работят в областта на инвестирането, изграждането и сделките с недвижими имоти, чуждестранни инвестиции, производство и търговия с промишлени стоки, строителство на пътища и др.

Приетият през 2005г. Етичен кодекс на адвоката не ни позволяла да посочим имената на нашите клиенти. 
Консултантско дружество "Л & М Партнер" ООД

София 1527; Бул. Васил Левски 112, партер
Тел.факс: +359 2 943 58 23; Моб: + 359 897 992 622
E-mail: office@lmpartner.eu