Полезни връзки

Агенция по вписвания

Софийски Градски Съд

Национална Агенция по Приходите

Софийски Административен Съд

Министерство на правосъдието

Върховен касационен съд

Върховен административен съд

БРЕИТТС 
Консултантско дружество "Л & М Партнер" ООД

София 1527; Бул. Васил Левски 112, партер
Тел.факс: +359 2 943 58 23; Моб: + 359 897 992 622
E-mail: office@lmpartner.eu