Членства

Консултантското дружество „Л & М Партнер” ООД е член на Германо-българската индустриално-търговска камара и обслужва редица нейни членове, както и други местни и чуждестранни инвеститори. 
Консултантско дружество "Л & М Партнер" ООД

София 1527; Бул. Васил Левски 112, партер
Тел.факс: +359 2 943 58 23; Моб: + 359 897 992 622
E-mail: office@lmpartner.eu